Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu

Zespół Szkół im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
Tymień nr 49, 76-035 Tymień
tel. 094 318 12 96
fax 094 318 12 96

poczta email: szkolatymien491@wp.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Mirosław Gostomczyk
Wicedyrektor Szkoły: mgr Jolanta Szuba

W skład zespołu wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa – o strukturze organizacyjnej kl. I-VI oraz oddział „0”.
    Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Tymień, Borkowice, Miłogoszcz, Kładno, Łasin Koszaliński, Łopienica, Pleśna, Śmiechów, Wiciąże Pierwsze – Osada.
  2. Gimnazjum Samorządowe – o strukturze organizacyjnej kl. I-III
    Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Tymień, Borkowice, Miłogoszcz, Kładno, Łasin Koszaliński, Łopienica, Pleśna, Śmiechów, Wiciaże Pierwsze – Osada, Strachomino, Strzepowo, Dworek, Kiszkowo, Uliszki, Słowienkowo, Skrzeszewo, Wierzchomino, Wierzchominko, Dobrzyca, Smolne, Podbórz.

SSzkoła dysponuje: salą gimnastyczną, świetlicą, stołówką szkolną, biblioteką szkolną wraz z czytelnią, 1 pracownią informatyczną, a wokół szkoły obszernym terenem rekreacyjno – sportowym (4 boiska: do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej).

Obiekt wynajmowany jest na wypoczynek letni. W godzinach popołudniowych na terenie placówki funkcjonuje świetlica środowiskowa.

Uczniowie zespołu mają możliwość nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich (język angielski i niemiecki) oraz uczestnictwa w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

 

Szkoła współpracuje w ramach wymiany ze szkołą podstawową w Birtz (Region Brandenburgia). Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczą przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w dodatkowych zajęciach języka angielskiego przygotowujących do dalszej edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

Więcej o szkole na stronie internetowej:

www.zs-tymien.pl