Zasłużeni dla Gminy Będzino

Pan Ryszard Sawicz - legitymacja Nr 01/2006

Pan Ryszard jest mieszkańcem Gminy Będzino od 1970 r. Pracę w Urzędzie Gminy rozpoczął 1 lutego 1973 roku jako instruktor melioracji i łąkarstwa. Za osiągane wyniki został przeniesiony na funkcję Sekretarza Gminnego Zarządu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Będzinie. W 1989 r. został wybrany na stanowisko Naczelnika Gminy w Będzinie. 7 czerwca 1990 roku podczas I sesji Radu Gminy wybrano Pana Ryszarda Sawicza na funkcję Wójta Gminy Będzino, którą pełnił do 2006 roku. Przez lata swojej działalności dał się poznać, jako doskonały organizator pracy Urzędu Gminy. Przy tym człowiek życzliwy dla ludzi, pełny wyrozumiałości i otwarty na potrzeby innych, znajdujący czas dla wszystkich. Znakomity szef i zarządzający, inicjator wielu przedsięwzięć mających na celu rozwój gminy we wszystkich dziedzinach. Szczególną uwagę zwracał na oświatę, czego dowodem jest rozbudowa dwóch szkół tj. Zespołu Szkół w Mścicach oraz Szkoły Podstawowej w Dobrzycy. Wykonane remonty w pozostałych placówkach świadczą o szczególnym zaangażowaniu w sprawie oświaty. Przez wiele lat Pan Ryszard Sawicz angażował sie w prace społeczne na terenie Gminy Będzino poprzez czynną działalność w wielu organizacjach społecznych, młodzieżowych i środowiskowych.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu S.A. - legitymacja Nr 02/2010

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu działa od 20 października 1958 r. jego rozwój nastąpił po 1966 r. wraz ze wzrostem towarowości gospodarstw rolnych w produkcji zbóż. W latach 1975-1979 wybudowano kompleks magazynów i młynów w Stoisławiu. Od początku lat 90-tych Przedsiębiorstwo prowadziło intensywne prace inwestycyjne i modernizacyjne, efektem tego było uzyskanie certyfikatów ISO 9001-2001 i HACCP. Stoisław jest wytwórcą szerokiej gamy produktów ze zbóż, tj. mąk, kasz, płatków, otrąb. Od 1976 r. Firmą zarządzał Pan Albin Badower. To za jego kadencji zakład osiągnął i nadal osiąga najwyższe wyniki produkcyjne i stał się znany nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Ogromna różnorodność produkcji i jego jakość, to zasługa również wykształconej i doświadczonej załogi. Firma ma wielkie znaczenie dla rolników produkujących zboże z terenu Gminy Będzino, dla pracowników jako zakład pracy i dla samorządu Gminy jako największy płatnik do jej budżetu.

ks. Tadeusz Nawrot - legitymacja Nr 03/2010

Ks. Kanonik Tadeusz Nawrot otrzymał święcenia kapłańskie 30 kwietnia 1978 r. Posługę kapłańską zaczął na terenie naszej gminy w 1983 r. jako proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Mścicach. Inicjator i budowniczy kościoła parafialnego w Mścicach pw. św. Antoniego Padewskiego uroczyście poświęconego w 1996 r. Do parafii Mścice należy zabytkowy kościół filialny w Jamnie, który również wyremontował i przygotował do uroczystego poświęcenia-konsekracji. Będąc proboszczem w parafii Mścice ks. Tadeusz obchodził swoje 25-lecie kapłaństwa, piastował również funkcję Dziekana Dekanatu Mielno. W pierwszych trudnych latach budowania samorządu gminy Będzino aktywnie uczestniczył w jego tworzeniu. Łączył i integrował naszą gminną społeczność. Dlatego też z ogromnym żalem żegnaliśmy księdza Tadeusza w 2003 roku, gdy odchodził z naszej parafii. Jesteśmy mu wdzięczni za Jego wkład włożony w ideę samorządności, którą wspólnie wdrażaliśmy od początku lat dziewięćdziesiątych w naszej gminie.

Pan Władysław Husejko † - legitymacja Nr 04/2010

W latach 2008-2010 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W przeszłości pełnił funkcję w-ce Prezydenta Koszalina w latach 90-97. Był w-ce Wojewodą Koszalińskim w rządzie Jerzego Buzka, następnie radnym Sejmiku Zachodniopomorskiego z którego zrezygnował zostając w-ce Wojewodą Zachodniopomorskim. Wielki przyjaciel naszej Gminy, którą wspomagał pełniąc odpowiedzialne decydenckie funkcje.

Pan Jan Krawczuk - legitymacja Nr 05/2010

Wójt Gminy Darłowo w latach 90-94, następnie Radny Gminy Darłowo – delegat do Sejmiku woj. koszalińskiego, później Radny Powiatu Sławno i Kierownik Oddziału Powiatowego AM i RR. W wyborach 2006 roku został Radnym Sejmiku woj. zachodniopomorskiego gdzie pełni funkcje w-ce Marszałka. W Gminie Będzino wspierał pozyskiwanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jego zasługą jest uzyskanie przez Gminę Będzino dofinansowania za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z Ministerstwa Sportu na budowę sali gimnastycznej w Dobrzycy. W dowód wdzięczności Rada Gminy w Będzinie przyznała odznakę „Zasłużony dla Gminy Będzino”.

Pani Bronisława Radziun - legitymacja Nr 06/2010

Pani Bronisława posiada 52 – letni staż pracy jako Nauczyciel, a następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachominie oraz w Tymieniu. Z inicjatywy Pani Radziun została rozbudowana Szkoła Podstawowa w Tymieniu – jej oficjalne otwarcie nastąpiło 01.09.1983 r. Dwa Domy Nauczyciela również wybudowano z jej inicjatywy w tej miejscowości – pierwszy oddano w 1981 roku, a następny w 1984 r. Pełniła również funkcje Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” w Tymieniu, wykazując się przy tym niezwykłą przedsiębiorczością i aktywnością, która zaowocowała poprawą warunków życia mieszkańców na osiedlu bloków popegeerowskich. Bloki zostały docieplone, zyskały nową elewację. Tereny wokół zostały zagospodarowane. Działania te zostały docenione w konkursie organizowanym przez Gminę pn.: „Piękna Wieś Twoją Zasługą”, gdzie osiedle zajęło I miejsce w kategorii budynków wielorodzinnych. Niejednokrotnie determinacja w dążeniu do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia spowodowały, że Pani Radziun stworzyła świętne warunki do życia dla środowiska popeegerowskiego, jakim jest Tymień. Była organizatorem różnych imprez charytatywnych, kolonii dla dzieci, obozów sportowych, pomagała rodzinom biednym i niewydolnym wychowawczo. Pani Radziun zdobywając uznanie i zaufanie społeczności została wybrana radną Rady Gminy Będzino i przez trzy kadencje sprawowała swój mandat. W 2008 roku w konkursie organizowanym przez Powiat Koszalin otrzymała tytuł Kobiety Roku. Przez wiele lat zabiegała o budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego w swojej miejscowości i dzięki swojej charyźmie i uporowi otworzono w 2010 roku Dom Ludowy w Tymieniu. Postawa i działalność Pani Radziun jest godnym wzorcem do naśladowania i najwyższego szacunku. Jest to osoba, która przez całe swoje życia pozostaje w służbie dla ludzi, swojej miejscowości i całej Gminy.

Pani Jadwiga Bujała-Wikierska - legitymacja Nr 07/2012

Lekarz Jadwiga Bujała-Wikierska jest długoletnim pracownikiem służby zdrowia. Po kończeniu studiów lekarskich pracowała w Ośrodku Zdrowia w Bobolicach. Równocześnie odbywała praktykę lekarską w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. W 1991 r. uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych. W latach 1985-1998 pełniła również dyżury w Pogotowiu Ratunkowym pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Ośrodka Zdrowia w Dobrzycy. Dzięki dużemu zaangażowaniu i oddaniu pracy całego personelu na rzecz placówki i środowiska, Ośrodek Zdrowia w Dobrzycy w 1994 r. zajął I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Wiejskich Ośrodków Zdrowia zorganizowanym przez Instytut Wsi w Lublinie. Z Gminą Będzino Pani Jadwiga Bujała-Wikierska związana jest od 1970 roku do dnia dzisiejszego pełniąc obecnie funkcję lekarza rodzinnego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dobrzycy. Jest oddanym, cenionym i dla wielu niezastąpionym lekarzem.

Pani Alfreda Szwedek - legitymacja Nr 08/2012

Długoletni pracownik służby zdrowia. Po kończeniu Akademii Medycznej w Poznaniu  podjęła pracę w w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie jako stażysta. Od stycznia 1970r  do 1972 r pracowała jako kierownik Ośrodka Zdrowia w Sarbinowie a następnie podjęła pracę w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Będzinie i nieprzerwanie do roku 2010 kiedy to przeszła na zasłużoną emeryturę. Przez wszystkie te lata Pani Paradowska – Szwedek  jako lekarz – była opoką na której opierał sie w dużej mierze system opieki zdrowotnej gminy Będzino. Lekarz rodzinny jest pierwszym kontaktem u którego ludzie chorzy szukają  ratunku. Z tej roli wywiązała się wzorowo będąc zawsze niezawodną i dyspozycyjną w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów. Współpracowała owocnie z naszym samorządem wychodząc z pożytecznymi inicjatywami działań prozdrowotnych na rzecz mieszkańców gminy.

Pan Leon Roszkowski - legitymacja Nr 09/2012

Lekarz pediatra o którym mieszkańcy gminy Mielno mówią w samych superlatywach.. niezastąpiony, oddany, nasz lekarz…. znany i nieoceniony również dla corocznych turystów gminy Mielno, a przez długie lata również dla mieszkańców naszej gminy zwłaszcza dla mieszkańców miejscowości Mścice, Strzeżenice, Stoisław i Dobre. Lekarz na którym zawsze można polegać. Jego współpraca z samorządem Gminy Będzino znalazła odzwierciedlenie  w  sprawnej i niezawodnej obsłudze naszych mieszkańców w zakresie opieki medycznej.

Pan Denis Dolimont - legitymacja Nr 10/2012

Mer Saint Yrieix przez cały czas trwania naszych kontaktów, człowiek, bez którego pomocy nie byłoby możliwe zainicjowanie programu współpracy polsko-francuskiej. Od wielu lat jest osobiście zaangażowany w przygotowywanie programowe kolejnych wymian oraz ich sprawną realizację. Dzięki jego poparciu za projektem gmin bliźniaczych stoi cały samorząd Saint Yrieix, a takie wsparcie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia całego programu. W partnerski sposób współpracuje z Komitetem Gmin Bliźniaczych Saint Yrieix – Będzino, szanując i doceniając kreatywność osób tam aktywnych i autonomię tego społecznego gremium. Mer Dolimont cieszy się politycznym zaufaniem wyborców, czego wyrazem jest sprawowanie tej funkcji nieprzerwanie od wielu lat.

Pan Michel Villesange - legitymacja Nr 11/2012

Prezydent Komitetu Gmin Bliźniaczych Saint Yrieix-Będzino, z zawodu nauczyciel – wychowawca przedszkolny. Pracami komitetu kieruje od początku jego istnienia, choć przez pierwsze lata formalnie nie pełnił funkcji jego Prezydenta. Na nim spoczywa główny ciężar przygotowania dokumentacji wymaganej przez Komisję Europejską, rozliczenia merytorycznego i finansowego zrealizowanych działań. Z jego inicjatywy oba komitety zgodziły się na jak najszerszy udział w wymianach młodzieży polskiej i francuskiej. Michael Villesange był, jest i – mamy nadzieję – pozostanie osobą, wokół której skupiają się inni, by wspólnie budować nową, europejską świadomość.

Pan Ryszard Bruderek - legitymacja Nr 12/2013

To osoba, która przyczyniła się do organizowania wspólnych spotkań Gminy Będzino z Gminą Saint Yrieix. Wkład Pana Ryszarda poprzez tłumaczenie i opiekę umożliwił zarówno przygotowanie spotkań jak i ich sprawny przebieg, a jego niekwestionowana znajomość Francji oraz kultury francuskiej ubarwiła każdą wizytę.

Pan Jan Kowalski - legitymacja Nr 13/2014

Pan Jan Kowalski jest obecnie najstarszym mieszkańcem Gminy Będzino. W 1945 r. latem przyjechał do wsi Smolne z okolic Rzeszowa i wraz z rodziną zajął gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha. Jego pracowitość i życzliwość do dziś dnia wspomina wielu mieszkańców wsi Smolne. Wraz z żoną Anielą dochowali się 9 dzieci – 7 córek i dwóch synów bliźniaków. Dzięki pracowitości i samozaparciu, miłości i wzajemnemu szanowaniu się, rodzina pokonywała największe problemy życiowe, trudności i niedogodności losu. Dzieci dorastały, zakładały swoje rodziny i opuszczały dom. Wszyscy zdobyli wykształcenie i usamodzielnili się. Od 2005 r. kiedy zmarła żona, Pan Kowalski mieszka samotnie. Od 11 lat porusza się na wózku inwalidzkim i na co dzień jest z córkami, które dojeżdżają z Koszalina, by opiekować się ojcem najlepiej jak tylko potrafią. Pan Jan Kowalski to człowiek o wielkim sercu, oddany pracy i rodzinie, wierny swoim korzeniom i przywiązany do miejsca które pozwoliło mu żyć, inwestować i być prawym mieszkańcem Gminy Będzino.