Wiejskie Ognisko Przedszkolne w Tymieniu

Wiejskie Ognisko Przedszkolne w Tymieniu prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koszalinie.

Szczegółowe informacje zainteresowani rodzice mogą uzyskać bezpośrednio u dyrektora Zespołu Szkół w Tymieniu lub w TPD Oddz. Koszalin.