Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Materiały ze słowem kluczowym: ZS Tymień

Na rowerach po Kaszubach

20 czerwca 2013   Aktualności

2013_06_20_rajd_rowerowy_po_kaszubach_01

Relacja XXVII rajdu rowerowego, który trwał od 1 do 7 czerwca br.

Wzięło w nim udział 26 uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Łekna, Mścic i Tymienia. Kierownikiem rajdu był Pan Bogdan Wojsa, ten sam od 27 lat.

RAZEM W ZGODZIE Z NATURĄ

18 czerwca 2013   Aktualności

Projekt wymiany przyczynia się do zbliżenia i porozumienia uczniów z obu krajów. To także możliwość poznania rówieśników i ich codziennego życia oraz nauka języka niemieckiego. Współpraca ma służyć przełamywaniu uprzedzeń, a także poszerzanie horyzontów myślowych uczniów krajów partnerskich.

Tegoroczna wizyta przebiegała pod hasłem „Razem w zgodzie z naturą”. Nad jej organizacją i przebiegiem czuwali: Mirosław Gostomczyk – dyrektor Zespołu Szkół im. Kard. Ignacego Jeża, Jolanta Szuba – jego zastępca oraz Mariola Drogosz – nauczycielka języka niemieckiego.

Uczniowie ZS w Tymieniu na wycieczce szlakiem Augustów-Troki-Wilno- Lidzbark Warmiński-Grunwald.

18 czerwca 2013   Aktualności

W pierwszym tygodniu czerwca (05.06.-08.06.2013r.) uczniowie ZS w Tymieniu wyruszyli na trzydniową wycieczkę szlakiem  Augustów-Troki-Wilno- Lidzbark Warmiński-Grunwald. Głównym celem wycieczki było poznanie walorów turystycznych Polski pn. – wsch. i Litwy oraz zwiedzanie zabytków Trok, Wilna, Lidzbarka Warmińskiego, Świętej Lipki i Grunwaldu. W ramach integracji młodzieży szkolnej w wycieczce wzięli udział uczniowie Gimnazjum Samorządowego w Tymieniu, Szkoły Podstawowej w Tymieniu oraz Szkoły Podstawowej w Łęknie. Organizatorem i kierownikiem wyjazdu była Pani Hanna Kopiel pod patronatem Biura Turystycznego Belfer-JB w Słupsku. Opiekunami wycieczki były Pani Elżbieta Gostomczyk i Pani Dorota Drozdowska. Podczas wyjazdu pilotował nas Pan Damian Barylak, a przewoźnikiem był Pan Bogdan Hałuszka.

Trwa realizacja projektu „Stawiamy na indywidualizację”

29 marca 2013   Aktualności

fot. Urszula Goraczewska

W SP Będzinie z siedzibą w Łeknie, SP w Dobrzycy, SP w Mścicach w Zespole Szkół im. Ludzi Morza i SP w Tymieniu w Zespole Szkół im. Kard. Ignacego Jeża trwa realizacja projektu „Stawiamy na indywidualizację”.

Stawiamy na indywidualizację

26 lutego 2013   Aktualności

Gmina Będzino realizuje projekt pn. Stawiamy na indywidualizację, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program  Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UMOWA UDA-POKL.09.01.02-32-120/12-00.