Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Materiały ze słowem kluczowym: wiem-umiem-rozumiem

Wiem, umiem, rozumiem – zakończenie projektu

30 sierpnia 2013   Aktualności

Dnia 29 sierpnia 2013 r. o godzinie 18:00 w Domu Kultury w Dobrzycy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Trwają zajęcia dla kobiet 50+ w ramach projektu

5 czerwca 2013   Aktualności

Beneficjentki podczas zajęć z języka angielskiego w świetlicy w Dobrzycy / fot. UG Będzino

Na terenie gminy Będzino od kwietnia 2013 r. realizowany jest projekt pn. „Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Beneficjentkami projektu jest 12 kobiet w wieku 50+ z terenu gminy. Przedsięwzięcie zakłada udział Pań w czterech typach zajęć.

Kurs komputerowy dla Pań 50 +

24 maja 2013   Aktualności

Od kwietnia 2013 na terenie gminy Będzino realizowany jest projekt pn. „Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Beneficjentkami projektu jest 12 kobiet w wieku 50+ z terenu gminy. W ramach przedsięwzięcia Panie biorą między innymi udział w kursie komputerowym, dzięki któremu uczą się podstaw obsługi komputera, programów oraz korzystania z Internetu i poczty elektronicznej.  Równocześnie odbywa się kurs języka angielskiego, planowana jest również nauka pewności siebie i sztuki wizażu. Projekt potrwa do końca sierpnia 2013 roku.

Spotkanie rekrutacyjne projektu „Wiem, umiem, rozumiem”

17 kwietnia 2013   Aktualności

W trakcie trwania spotkania zostały rozdane formularze i dokumenty rekrutacyjne / fot. M. Dębowski

We wtorek, 16 kwietnia 2013 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (p. 14) odbyło się spotkanie rekrutacyjne projektu pt. „Wiem, umiem, rozumiem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Zaproszenie do udziału w projekcie

1 kwietnia 2013   Aktualności

Serdecznie zapraszamy mieszkanki gminy Będzino powyżej 50 roku życia do wzięcia udziału
w projekcie pn. „Wiem, umiem, rozumiem”.

Czas realizacji projektu: kwiecień – sierpień 2013.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W ramach projektu uczestniczki mogą wziąć udział w nauce obsługi komputera, języka angielskiego oraz przejść szkolenie z zakresu odporności na stres i umiejętności autoprezentacji oraz kursu wizażu.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 16 kwietnia 2013r. w sali nr 14 w Urzędzie Gminy Będzino
o godzinie 15:00.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej www.bedzino.pl i w sekretariacie Urzędu Gminy Będzino (pok. 12).