Materiały ze słowem kluczowym: Mścice

Zajęcia dodatkowe w ramach projektu

4 kwietnia 2013   Aktualności

Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne służą dzieciom do uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych rozwijających ich zainteresowania. / Fot. Renata Skonieczna (ZS Mścice)

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zajęć dodatkowych w Szkołach Podstawowych w Gminie Będzino, w ramach realizacji projektu „Stawiamy na indywidualizację”.

Stawiamy na indywidualizację

26 lutego 2013   Aktualności

Gmina Będzino realizuje projekt pn. Stawiamy na indywidualizację, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program  Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i  kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans  edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UMOWA UDA-POKL.09.01.02-32-120/12-00.

GMINNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY BĘDZINO MŁODZIEŻY DO LAT SZESNASTU.

7 lutego 2013   Aktualności

Dnia 24 stycznia br. w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy dziesięć drużyn

„Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka”

7 stycznia 2013   Aktualności

Gmina Będzino wspólnie z Liderem Fundację Oświatową – Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie od września 2012 r. realizuje projekt pn. „Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka” .