Matériaux avec le mot-clé: country club

FESTYN RODZINNY DOBRZYCA 2013

3 Juin 2013   Nouvelles

Dnia 1.06.2013r. na boisku sportowym w Dobrzycy odbył się festyn sportowo – rekreacyjny zorganizowany przez Radę Parafialną, Koło Gospodyń Wiejskich, jednostkę OSP, Radę Sołecką i Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie w trakcie którego przeprowadzone zostały zawody dla klubów i świetlic wiejskich w różnego rodzaju grach, jeux et concours / min. Tirer au but, jonglerie volley ball et le soccer, jette dans le panier , rouleaux d'ailerons, saut à la corde, équipe de slalom, rzut woreczkiem do celu/. Po zaciętej rywalizacji, w której wzięło udział 8 świetlic środowiskowych zwyciężyła drużyna z Dobrego przed Mścicami i Strachominem. Wszystkie drużyny i wszyscy uczestnicy indywidualnie otrzymali nagrody wręczone przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzego Łuczaka.

Dzień Matki na terenie Gminy Będzino

27 Mai 2013   Nouvelles

Sur 24 Maison 2013r. w sali Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki. Imprezę otworzył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak składając życzenia przybyłym mamom i tatom. Odczytał również pismo Wójta Gminy Będzino Henryka Brody i Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Nożykowskiego wystosowane do matek z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności oraz podziękowaniami za ich trud włożony w wychowanie młodego pokolenia obywateli naszej gminy.

Journée des grands-parents

21 Janvier 2013   Nouvelles

Sur 18 Janvier à la Maison de la Culture en cas Dobrzyca a eu lieu à l'occasion de Journée des grands-parents organisée conjointement par l'école primaire, Maison de la Culture, Conseil Solecka, Bibliothèque et le Cercle rural en Dobrzyca.

FESTIVAL LUDOWY Dobrzyca 2012

31 Juillet 2012   Nouvelles

Sur 28 Juillet 2012. sur le terrain de sport dans le sport Dobrzyca festival a eu lieu - Loisirs organisé par le Cercle rural, jednostkę OSP , Radę Sołecką i Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie w trakcie którego przeprowadzone zostały zawody dla dzieci i młodzieży w różnego rodzaju grach, jeux et concours. Tous les bénévoles peuvent également tester vos compétences les sports de tir Stand de tir