Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie

Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie
Łekno nr 14; 76-037 Będzino
tel. 094 316 24 21
fax 094 316 24 21

poczta email: lekno_szkola@op.pl

Dyrektor Szkoły: mgr Bogdan Wojsa

Struktura organizacyjna szkoły obejmuje kl. I-VI.

W skład obwodu szkoły wchodzą następujące miejscowości: Będzino, Będzinko, Barnin, Dworek, Komory, Kazimierz Pomorski, Kiszkowo, Mączno, Uliszki, Słowienkowo, Skrzeszewo, Popowo, Zagaje, Ziębrze, Łekno.

Szkoła dysponuje: salą gimnastyczną, świetlicą szkolną, biblioteką szkolną wraz z czytelnią, pracownią informatyczną oraz boiskiem szkolnym z bieżnią okólną.

Kładzie nacisk na wdrażanie uczniów do aktywnych form wypoczynku, w szczególności turystyki kwalifikowanej ? kajakarstwo, rajdy rowerowe. Jest głównym organizatorem międzyszkolnych corocznych rajdów rowerowych.

Ważnym elementem pracy szkoły jest wychowanie proekologiczne. Uczniowie uczą się obowiązkowo języka angielskiego oraz w ramach zajęć nadobowiązkowych języka niemieckiego. Mają możliwość uczestnictwa w zajęciach SKS i pozalekcyjnych rozwijających ich uzdolnienia.

Więcej o szkole na stronie internetowej:

www.splekno.witrynaszkolna.pl