Spotkanie z sołtysami

15 Mai 2013   Nouvelles

spotk_z_soltysami_6 Sur 14 Br mai. w Urzędzie Gminy Będzino odbyło się kolejne spotkanie Sołtysów z Wójtem Gminy. Sołtysi mieli okazję poznać jednego z dzielnicowych terenu Gminy sierż. personnel. Dariusza Pawlaka, który objął tę funkcję po likwidacji posterunku w Będzinie. Pani Teresa Turkacz Dyrektor PBS Odział w Będzinie wraz ze swoimi pracownicami przedstawiła ofertę banku związaną z udzielaniem kredytów. Pani Polańczyk pracownik ODR poinformowała zebranych o planowanych szkoleniach dla rolników z terenu Gminy i o sytuacji związanej z dopłatami unijnymi. Wójt Gminy Pan Henryk Broda omówił z Sołtysami zasady korzystania z funduszu soleckiego, który będzie do wykorzystania w roku 2014. Spotkanie miało charakter roboczy i pozwoliło na poruszenie szeregu spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw.

Kolejne spotkanie odbędzie się w następnym kwartale.