Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Spotkanie w celu zapoznania się z możliwościami skorzystania z dofinansowania w ramach pod środków 4.1.1 i 4.1.3 w ramach MLGR

19 kwietnia 2012   Aktualności, MLGR

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Urzędu Miasta w Tychowie w dniu 24 kwietnia w celu zapoznania się z możliwościami skorzystania z dofinansowania w ramach pod środków 4.1.1 i 4.1.3 w ramach MLGR. W dniu następnym 25 kwietnia 2012r. w siedzibie biura MLGR w Sarbinowie przeprowadzone zostanie szkolenie o tej samej tematyce co w Tychowie. Obie prelekcje odbędą się w godzinach 9-15.

Przypominamy o możliwości składania za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na operacje polegające na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” oraz „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

 

Termin składania wniosków: od 22 marca 2012 r. do 16 maja 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:

1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

– 3 769 353,61 zł, w tym:

– limit dostępnych środków dla sektora publicznego – 3 298 184,40 zł

– limit dostępnych środków dla sektora gospodarczego i społecznego – 471 169,21 zł

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 85%

2. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”:

 

– 3 230 874,52 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 60%

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez MLGR określone w LSROR oraz wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez MLGR, które dołącza się do wniosku, dostępne są w siedzibie Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

– Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka: www.mlgr.pl

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo, tel. 94 342 79 71 oraz drogą elektroniczną biuro@mlgr.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Urzędu Miasta w Tychowie w dniu 24 kwietnia w celu zapoznania się z możliwościami skorzystania z dofinansowania w ramach pod środków 4.1.1 i 4.1.3 w ramach MLGR. W dniu następnym 25 kwietnia 2012r. w siedzibie biura MLGR w Sarbinowie przeprowadzone zostanie szkolenie o tej samej tematyce co w Tychowie. Obie prelekcje odbędą się w godzinach 9-15.

Przypominamy o możliwości składania za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na operacje polegające na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” oraz „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Termin składania wniosków: od 22 marca 2012 r. do 16 maja 2012 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach – dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit środków dostępnych w konkursie:

1. „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”

– 3 769 353,61 zł, w tym:

– limit dostępnych środków dla sektora publicznego – 3 298 184,40 zł

– limit dostępnych środków dla sektora gospodarczego i społecznego – 471 169,21 zł

 

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 85%

2. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”:

– 3 230 874,52 zł – środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego

Zwrot kosztów kwalifikowanych do 60%

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym: formularz wniosku o przyznanie pomocy, kryteria wyboru operacji przez MLGR określone w LSROR oraz wykaz niezbędnych dokumentów umożliwiających dokonanie oceny i wyboru operacji przez MLGR, które dołącza się do wniosku, dostępne są w siedzibie Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

- Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka: www.mlgr.pl

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.wzp.pl oraz www.lgr.wzp.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej ul. Nadmorska 27, 76-034 Sarbinowo, tel. 94 342 79 71 oraz drogą elektroniczną biuro@mlgr.pl

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo