Program Prosument

18 marca 2015   Aktualności

plakat Bedzino

Od początku roku 2015 ruszył długo oczekiwany program dofinansowań dla systemów energii odnawialnej o nazwie Prosument. Środki pieniężne pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Prosument ma na celu wsparcie inwestycji głównie w gospodarstwach domowych. Dotacja wynosi 40% dla instalacji fotowoltaicznych do 40kw.

Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego Karate Kyokushin oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

18 marca 2015   Aktualności

W sobotę 14.03.2015 w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego Karate Kyokushin oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. W zawodach wzięło udział 189 zawodników z 24 ośrodków Kyokushin z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Uczniowski Klub Karate Kyokushin Kanku Tymień reprezentowało 5 zawodników: Adrianna Jęcek, Mateusz Jęcek, Dariusz Jęcek, Barbara Birycka i Anna Birycka. Dwoje z nich uplasowało się na podium zdobywając III miejsca: Ada Jęcek w kategorii kumite młodziczek + 55kg oraz Dariusz Jęcek w kategorii kumite masters +85kg.

Gratuluję wszystkim zawodnikom udziału w turnieju, wierzę, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości – walczyliście, dzielnie i odważnie. OSU!

sensei, Paweł Tomaszewicz

Co nowego w bibliotece

16 marca 2015   Aktualności


Najnowszy sukces Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie to oceniony pozytywnie projekt biblioteki w konkursie Tablety w Twojej bibliotece. Wartość projektu wynosi 6312,36 zł. Celem projektu jest dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi, a także promowanie wizerunku biblioteki jako instytucji nowoczesnej. Placówka otrzymała 3 tablety Apple iPad Air z centralą zabezpieczającą i stojakami oraz sprzętem pomocniczym. Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek, który realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Informacja z V Sesji Rady Gminy w Będzinie

16 marca 2015   Aktualności

fot. M. Dębowski / UG Będzino

Dnia 12 marca 2015 roku, odbyła się V sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie. Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad. Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów. Tematem obrad było m.in. omówienie stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, z udziałem przedstawicieli poszczególnych Zarządów Dróg tj. GDDKiA Rejon Koszalin Pan Tadeusz Kanas , ZZDW w Koszalinie Pan Jan Poczyńczuk, PZD w Koszalinie Pan Mieczysław Zwoliński, drogi gminne Pan Lech Przełuski oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie.

Dzień Kobiet w Gminie Będzino

12 marca 2015   Aktualności

W dniu 6 marca w sali widowiskowej GOK w Będzinie z inicjatywy Rad Sołeckich Będzina, Łekna, Będzinka, Kiszkowa, Komór, Skrzeszewa, Śmiechowa – Borkowic, OSP Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczestniczyło prawie 200 pań z terenu całej Gminy. Podczas uroczystości Z-ca Wójta pan Henryk Lubocki złożył życzenia wszystkim kobietom podkreślając ich rolę i znaczenie w funkcjonowaniu społeczeństwa gminy przede wszystkim jako liderów w swoich środowiskach oraz w wychowaniu i nauce dzieci i młodego pokolenia obywateli.