Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Opłaty za śmieci

Rada Gminy w Będzinie ustaliła comiesięczną opłatę za zagospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego.

Jeżeli odpady gromadzone będą w sposób nieselektywny opłata wynosi:

a) gospodarstwo domowe 1-osobowe – 16,00 zł

a) gospodarstwo domowe 2-osobowe – 32,00 zł

a) gospodarstwo domowe 3-osobowe – 48,00 zł

a) gospodarstwo domowe 4-osobowe – 64,00 zł

a) gospodarstwo domowe 5-osobowe i większe – 80,00 zł

Jeżeli odpady gromadzone będą w sposób selektywny (segregacja odpadów przez gospodarstwo domowe do pojemników/worków na szkło, papier, odpady biodegradowalne, plastiki i tworzywa sztuczne i odpady zmieszane) opłata wynosi:

a) gospodarstwo domowe 1-osobowe – 10,00 zł

a) gospodarstwo domowe 2-osobowe – 20,00 zł

a) gospodarstwo domowe 3-osobowe – 30,00 zł

a) gospodarstwo domowe 4-osobowe – 40,00 zł

a) gospodarstwo domowe 5-osobowe i większe – 50,00 zł

—————————————————

Opłatę należy uiszczać co miesiąc do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na konto:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie oddział w Będzinie
13 8581 1014 0200 0143 2000 0026

W tytule wpłaty należy wpisać imię, nazwisko i adres osoby, na którą złożona została deklaracja.

Uiszczając opłatę w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Będzinie lub w Mścicach nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat.

—————————————————

UWAGA!

Opłatę uiszcza się bez żadnych wezwań i rachunków, na podstawie kwoty zadeklarowanej w złożonej deklaracji.