Gefährlicher Stoff Tymien

18 Juli 2014   Nachrichten

Auf 17 Juli 2014 ganzjährig. h. 18:00 Tymień auf dem Parkplatz des Waldes an der Nationalstraße 11 gab es ein ungewöhnliches Ereignis in Form verworfen Behälter mit einer unbekannten Substanz. An die Stelle der Veranstaltung ging an eine Gruppe von spezialisierten chemischen retten - ökologische Staatlichen Feuerwehr aus Koszalin, operativen Konzernkrisenstab Bürgermeister Będzino zusammensetzt Gemeindewachkommandanten und den Kommandanten der Stadtbrandschutz, Vertreter der regionalen Inspektion für Umweltschutz, Vertreter der staatlichen Wälder.

Po zabezpieczeniu terenu i pojemników okazało się, że w dwunastu pojemnikach znajduje się substancja o działaniu myjąco – dezynfekującym, której stężenie ma charakter żrący. Osoby pozostawiające pojemniki z substancją zachowały wielką nieodpowiedzialność chociażby ze względu na dostępność parkingu dla użytkowników drogi krajowej nr 11 i możliwością przypadkowego kontaktu np. dzieci z substancją. Strażacy PSP rozpoznali zagrożenie oraz zabezpieczyli pojemniki z substancją i przekazali dla właściciela parkingu celem utylizacji.

Rat Krzysztof
Kommandant der Stadtbrandschutz
Stadtamt Bedzin