Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Warning: Illegal string offset 'output_key' in /wp-includes/nav-menu.php on line 604

Kontakt telefoniczny

Lp. Numer telefonu Numer pokoju Stanowisko
1. 94 3162 533 Pokój Nr 1 Stanowisko ds. inwestycji gminnych
2. 94 3162 540 Pokój Nr 2 Stanowisko ds. planowania przestrzennego
3. 94 3162 532 Pokój Nr 3 Stanowisko ds. planowania przestrzennego
4. 94 3162 534 Pokój Nr 4 Stanowisko ds. geodezji, gospodarki gruntami i ochrony przyrody; Stanowisko ds. zamówień publicznych
5. 94 3162 535 Pokój Nr 5 Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
6. 94 3162 555 Pokój Nr 6 Stanowisko ds. administracyjnych oświaty, kultury i sportu; Stanowisko ds. oświaty
7. 94 3162 538 Pokój Nr 8 Urząd Stanu Cywilnego; Ewidencja Ludności
8. 94 3162 539 Pokój Nr 11 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy
9. 94 3162 530
94 3162 426
94 3162 470
94 3162 478
94 3162 307 – FAX
Pokój Nr 12 SEKRETARIAT – rozmowy do Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika
10. 94 3162 551 Pokój Nr 15 Stanowisko ds. gospodarki odpadami
10. 94 3162 546 Pokój Nr 16 Stanowisko ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i turystyki; Stanowisko ds. promocji i pozyskiwania funduszy zagranicznych
11. 94 3162 547 Pokój Nr 17 Kierownik referatu organizacyjno-administracyjnego i Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zagranicznych
12. 94 3162 548 Pokój Nr 18 Stanowisko ds. kadr
13. 94 3162 552 Pokój Nr 20 Referat finansów i budżetu /podatki/
14. 94 3162 554 Pokój Nr 21 Referat finansów i budżetu /wydatki/
15. 94 3162 550 Pokój Nr 22 Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych, spraw wojskowych i obrony cywilnej;
16. 94 3162 545 Pokój Nr 23 Stanowisko ds. informatycznych, Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i pozyskiwania funduszy pozainwestycyjnych
17. 94 3162 557
94 3162 426
94 3162 470
94 3162 478
PARTER Punkt Obsługi Interesanta
18. 94 3162 303 Budynek po dawnej szkole Podstawowej w Będzinie Gminny Zakład Komunalny w Będzinie (wodociągi i kanalizacja)
19. 94 3162 337 Budynek po dawnej Szkole Podstawowej w Będzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
20. 94 3411 304 TEL94 3425 609 FAX Budynek Domu Kultury w Będzinie III – piętro STRAŻ GMINNA w Będzinie
 21.  94 3162 003 Budynek Domu Kultury w Będzinie II – piętro Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie
 22.  94 3162 016 Budynek Domu Kultury w Będzinie II – piętro Księgowość Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie
23.  94 3162 335 Budynek Domu Kultury w Będzinie I – piętro Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie