Category Archives: Bez kategorii

Dzień Sołtysa

11 marca 2015   Bez kategorii

zyczenia_dzien_soltysa

Informacja z II sesji VII kadencji Rady Gminy w Będzinie

15 grudnia 2014   Bez kategorii

Dnia 09 grudnia 2014 roku, odbyła się II sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 15 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.
Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Pana Andrzeja Nożykowskiego, porządkiem obrad.
Wójt Gminy, Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Raport współpracy

25 listopada 2014   Bez kategorii

W dniach 13 – 25.05.2014 na terenie Gminy Będzino przeprowadzono badanie metodą PAPI i CATI, dotyczące oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami raportu pod adresem:

http://www.bip.bedzino.pl/userfiles/file/org_pozarzadowe/LIJW%20-%20B%C4%98DZINO%20-%20ko%C5%84cowa%20diagnoza%202014.pdf

Działania w ramach projektu pt. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie

20 października 2014   Bez kategorii

Rekrutacja zespołu roboczego

1 kwietnia 2014   Bez kategorii

Zapraszamy wszystkich chętnych członków organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w projekcie pn. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

W ramach projektu powstanie nowy Roczny Program Współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi. Program ma być dostosowany do specyfiki samorządu oraz odzwierciedlać rekomendacje zawarte w Modelu Współpracy. Uzupełnieniem Programu będą dwa programy szczegółowe. Pierwszy dotyczy stworzenia systemu wsparcia (finansowego i niefinansowego) organizacji przez samorząd, drugi wzmocnienia współpracy między lokalnymi organizacjami. Planuje się także opracować zasady otwartego konkursu ofert.

Wszystkich chętnych do pracy w zespole roboczym zapraszamy do kontaktu pod nr. tel. 669274927 lub mailowo: m-debowski@wp.pl

Działania w ramach projektu pt. „Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.