Archiv der Kategorie: Nachrichten

Program Prosument

18 März 2015   Nachrichten

plakat Bedzino

Od początku roku 2015 ruszył długo oczekiwany program dofinansowań dla systemów energii odnawialnej o nazwie Prosument. Środki pieniężne pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Prosument ma na celu wsparcie inwestycji głównie w gospodarstwach domowych. Dotacja wynosi 40% dla instalacji fotowoltaicznych do 40kw.

Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego Karate Kyokushin oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

18 März 2015   Nachrichten

Am Samstag, 14.03.2015 w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego Karate Kyokushin oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. W zawodach wzięło udział 189 Spieler 24 ośrodków Kyokushin z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Uczniowski Klub Karate Kyokushin Kanku Tymień reprezentowało 5 Spieler: Adrianna Jęcek, Matthew Jęcek, Dariusz Jęcek, Barbara Birycka i Anna Birycka. Dwoje z nich uplasowało się na podium zdobywając III miejsca: Ada Jęcek w kategorii kumite młodziczek + 55kg oraz Dariusz Jęcek w kategorii kumite masters 85kg.

Gratuluję wszystkim zawodnikom udziału w turnieju, wierzę, że zdobyte doświadczenie zaprocentuje w przyszłości – walczyliście, dzielnie i odważnie. OSU!

sensei, Paul Tomaszewicz

Co nowego w bibliotece

16 März 2015   Nachrichten


Najnowszy sukces Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie to oceniony pozytywnie projekt biblioteki w konkursie Tablety w Twojej bibliotece. Wartość projektu wynosi 6312,36 zł. Celem projektu jest dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi, a także promowanie wizerunku biblioteki jako instytucji nowoczesnej. Placówka otrzymała 3 tablety Apple iPad Air z centralą zabezpieczającą i stojakami oraz sprzętem pomocniczym. Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek, który realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Informacja z V Sesji Rady Gminy w Będzinie

16 März 2015   Nachrichten

Fuß. M. Dębowski / UG Będzino

Auf 12 REKORD 2015 Jahr, odbyła się V sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Waren anwesend 15 Ratsmitglieder. Das Verfahren wurde im Konferenzraum des Gemeindeamtes in Bedzin gehalten. Ratsmitglieder überlegte, wie sie in der Verwaltungsratspräsident Andrzej Nożykowskiego vorgeschlagen, Tagesordnung. Bürgermeister, Mr. Henry Beard, präsentiert Informationen über die Aktivitäten zwischen den Sitzungen und lauschte dem durch Räte und Bürgermeister eingereicht Interpellation. Tematem obrad było m.in. omówienie stanu dróg krajowych, provinziell, powiatowych i gminnych, z udziałem przedstawicieli poszczególnych Zarządów Dróg tj. GDDKiA Rejon Koszalin Pan Tadeusz Kanas , ZZDW w Koszalinie Pan Jan Poczyńczuk, PZD w Koszalinie Pan Mieczysław Zwoliński, drogi gminne Pan Lech Przełuski oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie.

Tag der Frau in der Gemeinde Będzino

12 März 2015   Nachrichten

Auf 6 März in der Aula der koreanischen Regierung in Bedzin Räte Initiative Sołeckich Będzin, Łekna, Będzinka, Kiszkowa, Chambers, Skrzeszew, Laughter - Borkowic, OSP Będzina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyła się impreza z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Kobiet, w której uczestniczyło prawie 200 pań z terenu całej Gminy. Podczas uroczystości Z-ca Wójta pan Henryk Lubocki złożył życzenia wszystkim kobietom podkreślając ich rolę i znaczenie w funkcjonowaniu społeczeństwa gminy przede wszystkim jako liderów w swoich środowiskach oraz w wychowaniu i nauce dzieci i młodego pokolenia obywateli.