L'école. Les gens de la mer dans Mścicach

L'école. Les gens de la mer dans Mścicach.
RUCHE. Szkolna 1a, 76-031 Mścice
tel. 094 316 51 49
fax 094 348 06 50

courriel: sekretariatgms@poczta.onet.pl

Directeur de l'école: mgr Leszek Lenarcik
Wicedyrektor Szkoły: mgr Anna Szymczak

W skład zespołu wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa – o strukturze organizacyjnej kl. Je – VI oraz oddział “0”
    Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Mścice, Barninek, Bien, Dobre Małe, Dobiesławiec, Łubniki, Pakosław, Podamirowo, Stoisław, Przybyradz, Radomno, Świercz.
  2. Middle School gouvernement local – o strukturze organizacyjnej kl. Je – III
    Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Mścice, Barninek, Bien, Dobre Małe, Dobiesławiec, Łubniki, Pakosław, Podamirowo, Stoisław, Przybyradz, Radomno, Świercz, Jamno, Łabusz, Będzino, Łekno, Będzinko, Barnin, Chambers, Kazimierz Poméranie, Farine et, Pop, Zagaje, Ziębrze.

L'école dispose d': gym, biblioteką szkolną z czytelnią, dwiema pracowniami informatycznymi, stołówką. Posiada również jacht szkolny, który wykorzystywany jest do zapoznania młodzieży z zasadami żeglarstwa. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich tj. j. angielskiego i j. niemieckiego (w szkole podstawowej i gimnazjum) oraz uczestniczenia w różnych zajęciach pozalekcyjnych w zależności od ich zainteresowań.

Prężnie działa w placówce chór i zespół instrumentalny. Prowadzona jest wymiana doświadczeń w ramach Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących Miast i Wsi oraz Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Koszalińskiego, a także współpraca z Gimnazjum w Luneburg (Niemcy) i Szkołą Średnią w Niemieżu (Litwa).

Obiekt szkolny wynajmowany jest na wypoczynek letni. Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczą w ramach wyrównywania szans edukacyjnych przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego przygotowujących do edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

En savoir plus sur la visite de l'école: www.zs-mscice.home.pl