L'école. CARDON. Ignacy Jez dans Tymien

L'école. CARDON. Ignacy Jez dans Tymien
Tymień nr 49, 76-035 Tymień
tel. 094 318 12 96
fax 094 318 12 96

courriel: szkolatymien491@wp.pl

Directeur de l'école: mgr Mirosław Gostomczyk
Wicedyrektor Szkoły: mgr Jolanta Szuba

W skład zespołu wchodzą:

  1. Szkoła Podstawowa – o strukturze organizacyjnej kl. I-VI oraz oddział “0”.
    Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Tymień, Borkowice, Miłogoszcz, Kladno, Lasin Koszalin, Łopienica, Plesna, Rire, Wiciąże Pierwsze – Osada.
  2. Middle School gouvernement local – o strukturze organizacyjnej kl. I-III
    Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Tymień, Borkowice, Miłogoszcz, Kladno, Lasin Koszalin, Łopienica, Plesna, Rire, Wiciaże Pierwsze – Osada, Strachomino, Strzepowo, Résidence, Kiszkowo, Uliszki, Słowienkowo, Skrzeszewo, Wierzchomino, Wierzchominko, Dobrzyca, Smolne, Podbórz.

SSzkoła dysponuje: gym, świetlicą, stołówką szkolną, bibliothèque de l'école avec une lecture, 1 pracownią informatyczną, a wokół szkoły obszernym terenem rekreacyjno – sportowym (4 boiska: do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, ręcznej).

Obiekt wynajmowany jest na wypoczynek letni. W godzinach popołudniowych na terenie placówki funkcjonuje świetlica środowiskowa.

Uczniowie zespołu mają możliwość nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich (język angielski i niemiecki) oraz uczestnictwa w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych.

 

Szkoła współpracuje w ramach wymiany ze szkołą podstawową w Birtz (Region Brandenburgia). Uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczą przy współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej w dodatkowych zajęciach języka angielskiego przygotowujących do dalszej edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

En savoir plus sur la visite de l'école:

www.zs-tymien.pl