Activités dans le projet

4 Avril 2013   Nouvelles

Acheté dans le cadre du projet, les enfants sont des outils pédagogiques pour améliorer l'attractivité de développer des activités parascolaires qui les intéressent. / Pied. Renata Skonieczna (ZS Mscice)

Voir nos classes reportages photo supplémentaires dans les écoles primaires de la municipalité Bedzino, dans le cadre du projet “Nous mettons l'accent sur l'individualisation”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, FONCTIONNEMENT 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UDA-POKL ACCORD.09.01.02-32-120/12-00.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo ici.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W MŚCICACH (Pied. Renata Skonieczna, Iwona Lichmańska)

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZYCY

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W TYMIENIU (Pied. Małgorzata Gałka)