Je, Je peux, Je comprends – zakończenie projektu

30 Août 2013   Nouvelles

Sur 29 Août 2013 r. à 18:00 w Domu Kultury w Dobrzycy odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. “Je, Je peux, Je comprends” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorité IX éducation et le développement des compétences dans les régions
Action 9.5 Initiatives d'éducation populaire dans les zones rurales

Koordynator projektu Mateusz Dębowski i kierownik Stanisława Papajewska-Hanasz podsumowali 5 miesięczny projekt, podczas którego 12 pań 50+ z terenu Gminy Będzino podniosło swoją aktywność edukacyjną oraz podwyższyło umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz w zakresie obsługi komputera. Panie są teraz pewniejsze siebie, odważniejsze, odporniejsze na stres, z chęcią uczą się nowych rzeczy. Nowo nabyte umiejętności przydadzą się im w życiu prywatnym i zawodowym. Grupa na początku mało znająca się, bardzo się zżyła. Panie stały się również atrakcyjniejszą grupą zawodową dla pracodawców. Po podsumowaniu prowadzący zajęcia wręczyli beneficjentkom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Zastępca Wójta Henryk Lubocki w imieniu Gminy Będzino złożył podziękowania realizującym projekt nauczycielom oraz zespołowi projektowemu.