Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Będzino

17 Octobre 2012   Nouvelles

Sur 15 Octobre 2012 r. à 13,00 w Domu Kultury w Dobrzycy rozpoczęła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda zaprosił wyróżniających się w swojej pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty, przedstawicieli Rady Gminy w Będzinie, Office Municipal Będzino, przewodniczących rad rodziców ze szkół i przedszkoli.

Podczas uroczystości wręczone zostały pracownikom nagrody dyrektorów szkół oraz nagrody Wójta Gminy Będzino. W tym roku nagrody Wójta Gminy Będzino otrzymali:

1. Pan Mirosław Gostomczyk – Dyrektor Zespołu Szkół im. CARDON. Ignacy Jez dans Tymien.

2. Pan Bogdan Wojsa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.

3. Pani Joanna Szczeparska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.

4. Pani Agnieszka Szymczak – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.

5. Pani Alicja Marszałek – wicedyrektorka Zespołu Szkół im. Les gens de la mer dans Mścicach.

6. Pani Bernadeta Sokołowska-Satro – nauczycielka Zespołu Szkół im. CARDON. Ignacy Jez dans Tymien.

7. Pani Agnieszka Ponińska-Puścian – nauczycielka Przedszkola Samorządowego w Mścicach.

Podczas uroczystości Wójt Gminy Będzino wręczył również podziękowania nauczycielkom, które wzięły udział w pracach komisji konkursowej podczas Dożynek Powiatowych, które organizowane były w tym roku przez Gminę Będzino.

Uroczystość uświetnił występ zespołu ,,Krokusy” ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy pod kierunkiem Pani Agnieszki Gajewskiej.