Trwają zajęcia dla kobiet 50+ w ramach projektu

5 Juin 2013   Nouvelles

Beneficjentki podczas zajęć z języka angielskiego w świetlicy w Dobrzycy / Pied. UG Bedzino

Na terenie gminy Będzino od kwietnia 2013 r. realizowany jest projekt pn. «Je sais, Je peux, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorité IX éducation et le développement des compétences dans les régions
Action 9.5 Initiatives d'éducation populaire dans les zones rurales.

Beneficjentkami projektu jest 12 kobiet w wieku 50+ z terenu gminy. Przedsięwzięcie zakłada udział Pań w czterech typach zajęć.

Od maja w trakcie kursu języka angielskiego, który ma miejsce 2 razy w tygodniu w świetlicy w Dobrzycy beneficjentki uczą się między innymi podstaw języka, rozmówek, słówek które pomocne będą w pracy zawodowej i codziennym życiu. Równolegle panie uczestniczą w kursie komputerowym, który odbywa się w Strachominie raz w tygodniu. Podczas zajęć uczestniczki mogą dowiedzieć się jak obsługiwać komputer, instalować programy, odbierać pocztę elektroniczną oraz przeglądać strony internetowe. W ramach projektu przewidywany jest również kurs pewności siebie oraz kurs wizażu, podczas którego mieszkanki Gminy Będzino zadbają o swój wizerunek zewnętrzny.