Projet en cours “Nous mettons l'accent sur l'individualisation”

29 Mars 2013   Nouvelles

Pied. Urszula Goraczewska

Le Będzin SP basée à Łekno, SP dans Dobrzyca, SP Mścicach eux à l'école secondaire. De la mer et de la SP dans Tymien dans l'une des écoles. CARDON. Ignacy Jez prend le projet “Nous mettons l'accent sur l'individualisation”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, FONCTIONNEMENT 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UDA-POKL ACCORD.09.01.02-32-120/12-00.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo ici.