Matériaux avec le mot-clé: MAIRE DU VILLAGE EN POLOGNE

Gminny Dzień Dziecka w Dobrzycy

2 Juin 2014   Nouvelles

Dnia 31.05.2014r. na boisku sportowym w Dobrzycy w ramach projektu „Aktywnie, ciekawie i pożytecznie – cykl imprez na terenie Gminy Będzino” odbył się festyn sportowo – rekreacyjny zorganizowany przez Gminę Będzino przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy, jednostkami OSP w Dobrzycy, Radą Sołecką w Dobrzycy, Biblioteką w Dobrzycy i Gminnym Ośrodka Kultury w Będzinie. Festyn poświęcony obchodom Dnia Dziecka rozpoczął się od odczytania życzeń skierowanych do dzieci, od Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie pana Andrzeja Nożykowskiego i Wójta Gminy Będzino pana Henryka Brody.

Gminne Obchody Dnia Matki

30 Mai 2014   Nouvelles

2014_05_30_gminny_dzien_matki_05

Sur 23 maja 2014r. w sali Domu Kultury w Dobrzycy odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Matki. Imprezę otworzył Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Jerzy Łuczak składając życzenia przybyłym mamom i tatom. Pismo Wójta Gminy Będzino Henryka Brody i Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Nożykowskiego wystosowane do matek z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności oraz podziękowaniami za ich trud włożony w wychowanie młodego pokolenia obywateli naszej gminy odczytała Radna, jednocześnie z-ca Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie p. Krystyna Najdzion.

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy w Będzinie

4 Avril 2014   Nouvelles

Dn Bedzino. 4 Avril 2014 r.

OA.R .00020.3.2014.EJ.

Avec un PV I A D O M I E N I E

Sur la base de l'article. 20 paragraphe. 1 Loi du 8 Mars 1990. le gouvernement local (c.-à-. Dz. Vous. DE 2013 r. Article. 594; ré. Article. 645; ré. Article. 1318)

zwołuję XL sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 15 kwietnia 2014r., à. 10.00. Le lieu sera les réunions municipales salle de bureaux à Bedzin.

Proponowany porządek obrad:

Informacja z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

14 Mars 2014   Nouvelles

Pied. M. Debowski / UG Bedzino

Sur 11 marque 2013 ans, odbyła się XXXIX sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 13 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence du bureau communal à Bedzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Informacja z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

3 Février 2014   Nouvelles

Sur 31 Janvier 2013 ans, odbyła się XXXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 15 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence du bureau communal à Bedzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów- największy problem o tej porze roku stanowią drogi. Wójt podziękował wszystkim za wszelkie sygnały dotyczące stanu dróg i powiedział, że Gmina , w miarę możliwości zrobi wszystko, by drogi były przejezdne, ale liczy także na wyrozumiałość mieszkańców, współpracę i wzajemną pomoc w sytuacjach szczególnych .