Matériaux avec le mot-clé: Conseillers

Informations de la session du Conseil Municipal à Bedzin

25 Juin 2014   Nouvelles

Pied. M. Debowski / UG Bedzino

Sur 23 Juin 2014 ans, tenue la session XLII du sixième mandat du Conseil Municipal à Bedzin. Etaient présents 13 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence du bureau communal à Bedzin.

Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy w Będzinie

4 Avril 2014   Nouvelles

Dn Bedzino. 4 Avril 2014 r.

OA.R .00020.3.2014.EJ.

Avec un PV I A D O M I E N I E

Sur la base de l'article. 20 paragraphe. 1 Loi du 8 Mars 1990. le gouvernement local (c.-à-. Dz. Vous. DE 2013 r. Article. 594; ré. Article. 645; ré. Article. 1318)

zwołuję XL sesję VI kadencji Rady Gminy w Będzinie na dzień 15 kwietnia 2014r., à. 10.00. Le lieu sera les réunions municipales salle de bureaux à Bedzin.

Proponowany porządek obrad:

Informacja z XXXIX sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

14 Mars 2014   Nouvelles

Pied. M. Debowski / UG Bedzino

Sur 11 marque 2013 ans, odbyła się XXXIX sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 13 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence du bureau communal à Bedzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Informacja z XXXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

3 Février 2014   Nouvelles

Sur 31 Janvier 2013 ans, odbyła się XXXVIII sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 15 conseillers. Les travaux ont eu lieu dans la salle de conférence du bureau communal à Bedzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów- największy problem o tej porze roku stanowią drogi. Wójt podziękował wszystkim za wszelkie sygnały dotyczące stanu dróg i powiedział, że Gmina , w miarę możliwości zrobi wszystko, by drogi były przejezdne, ale liczy także na wyrozumiałość mieszkańców, współpracę i wzajemną pomoc w sytuacjach szczególnych .

Informacja z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

3 Décembre 2013   Nouvelles

Sur 29 Novembre 2013 ans, odbyła się XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 14 conseillers. Les travaux se sont déroulés dans la salle de guerre à l'Office Municipal Będzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematem wynikającym z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było omówienie projektu budżetu na rok 2014.

Conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :