Matériaux avec le mot-clé: Projet

Kurs komputerowy dla Pań 50 +

24 Mai 2013   Nouvelles

Od kwietnia 2013 na terenie gminy Będzino realizowany jest projekt pn. «Je sais, Je peux, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorité IX éducation et le développement des compétences dans les régions
Action 9.5 Initiatives d'éducation populaire dans les zones rurales.

Beneficjentkami projektu jest 12 kobiet w wieku 50+ z terenu gminy. W ramach przedsięwzięcia Panie biorą między innymi udział w kursie komputerowym, dzięki któremu uczą się podstaw obsługi komputera, programów oraz korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Równocześnie odbywa się kurs języka angielskiego, planowana jest również nauka pewności siebie i sztuki wizażu. Projekt potrwa do końca sierpnia 2013 ans.

projet de réunion de recrutement “Je, Je peux, Je comprends”

17 Avril 2013   Nouvelles

Au cours de cette réunion étaient les formes données et des documents d'application / Pied. M. Debowski

Le mardi, 16 Avril 2013 r. à 15:00 le Bureau du Bedzino Municipal (p. 14) tenue d'un projet de réunion de recrutement:. “Je, Je peux, Je comprends” co-financé par l'Union européenne au titre du Fonds social européen
Priorité IX éducation et le développement des compétences dans les régions
Action 9.5 Initiatives d'éducation populaire dans les zones rurales.

Activités dans le projet

4 Avril 2013   Nouvelles

Acheté dans le cadre du projet, les enfants sont des outils pédagogiques pour améliorer l'attractivité de développer des activités parascolaires qui les intéressent. / Pied. Renata Skonieczna (ZS Mscice)

Voir nos classes reportages photo supplémentaires dans les écoles primaires de la municipalité Bedzino, dans le cadre du projet “Nous mettons l'accent sur l'individualisation”.

Nous mettons l'accent sur l'individualisation

26 Février 2013   Nouvelles

La municipalité met en œuvre un projet intitulé Bedzino. Nous mettons l'accent sur l'individualisation, co-financé par l'Union européenne dans le cadre du Fonds social européen, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, FONCTIONNEMENT 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UDA-POKL ACCORD.09.01.02-32-120/12-00.

Devenir un transport aigle

17 Décembre 2012   Nouvelles

Le «transport Eagles» s'adresse aux salariés des entreprises de micro / petites entreprises dans le secteur de la logistique dans l'ouest de la région et est co-financé par l'Union européenne dans le cadre du Fonds social européen.