Matériaux avec le mot-clé: sécurité

Podsumowanie roku 2014 w działalności OSP na terenie Gminy Będzino

9 Mars 2015   Nouvelles

Entre 7 Février, 20 Février, 21 Février, 1 marca odbyły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP Będzino, Dobrzyca, Mścice. W zebraniu łącznie brało udział ponad 70 członków OSP oraz zaproszeni goście w tym: Wójt Gminy Będzino Henryk Broda, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie bryg. Mirosław Pender, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie bryg. Andrzej Kapustyński, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP w Koszalinie st. bryg. w st. spocz. Hieronim Kosecki, W-ce prezes ZOSP dh Jan Sachs, radni, sołtysi.

„Bądź widoczny na drodze” prelekcja, pierwsza pomoc i zabawy edukacyjne

20 Janvier 2015   Nouvelles

Dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy pierwszy dzień ferii zimowych zaczął się prelekcją i świetną zabawą edukacyjną w ramach akcji „Bądź widoczny na drodze”. Spotkanie dzieci z funkcjonariuszami Straży Gminnej w Będzinie i ratownikami medycznymi z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Wojska Polskiego w Koszalinie odbyło się w sali widowiskowej Domu Kultury w Będzinie.

Des vents forts

12 Janvier 2015   Nouvelles


Ces derniers jours, en raison des vents forts, des pompiers, des bénévoles de Bedzin, Dobrzyca, Vengez intervenue 6 fois dans la commune de Będzino. Dans les villages Bedzino, Skrzeszewo, Mścice, Bien, Wierzchominko arbres endommagés de façon permanente.

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

11 Décembre 2014   Nouvelles

ostrze

Zabezpieczenie przeciwpożarowe żniw i omłotów

31 Juillet 2014   Nouvelles

 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe żniw i omłotów

Żniwa to czas gromadzenia palnych płodów rolnych w stodołach, stertach, stogach. W tym okresie ilość nagromadzonych zbiorów jest największa, dlatego też trzeba wtedy dbać najbardziej o uchronienie dobytku przed pożarem. Na każdym właścicielu gospodarstwa rolnego spoczywają zatem liczne obowiązki, a przede wszystkim: