Szkolenie ZODR

6 Février 2015   Nouvelles

ZODR Barzkowice – Terenowy Zespół Doradców w Koszalinie organizuje szkolenie dla rolników nt:
1/ Wapnowanie, stosowanie nawozów organicznych, użyźniaczy i poplonów w procesie poprawy jakości gleby.
2/ Zazielenienie w ramach WPR
które odbędzie się dn. 26.02.2015 à 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie