École primaire Dobrzyca

École primaire Dobrzyca

Dobrzyca nr 53; 76-038 Dobrzyca
tel. 094 316 01 06
fax 094 316 01 06

courriel: spdobrzyca4@wp.pl

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Górzyńska

La structure organisationnelle de l'école comprend kl. I-VI oraz oddział “0”

Le circuit comprend les écoles suivantes de: Dobrzyca, Wierzchomino, Wierzchominko, Smolne, Podbórz, Strachomino, Strzepowo.

Szkoła funkcjonuje w nowo rozbudowanym obiekcie służącym celom dydaktycznym , w następnym etapie rozbudowy powstanie sala gimnastyczna wraz z pracownią informatyczną i biblioteką szkolną z czytelnią.

Aktualnie w realizacji zajęć wychowania fizycznego placówka współpracuje z Domem Kultury. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków zachodnioeuropejskich (język angielski i niemiecki) oraz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (np. między innymi SKS, kół: ekologicznego, turystyczno ? krajoznawczego, muzyczno ? wokalnego, informatycznego).

Prowadzona jest systematyczna współpraca w godzinach popołudniowych z Ogniskiem Muzycznym w Koszalinie, dzięki której na terenie szkoły powstała filia tego ogniska, a uczestnikami są uczniowie tej placówki. Do wyłącznej dyspozycji placówki jest autobus szkolny, który umożliwia bezpieczny dowóz nie tylko na zajęcia obowiązkowe.

En savoir plus sur la visite de l'école: www.spdobrzyca4.superszkolna.pl