Nous mettons l'accent sur l'individualisation

26 Février 2013   Nouvelles

La municipalité met en œuvre un projet intitulé Bedzino. Nous mettons l'accent sur l'individualisation, co-financé par l'Union européenne dans le cadre du Fonds social européen, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, FONCTIONNEMENT 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, UDA-POKL ACCORD.09.01.02-32-120/12-00.

 

Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino, c.-à-. SP w Będzinie z siedzibą w Łeknie, SP dans Dobrzyca, SP Mścicach eux à l'école secondaire. De la mer et de la SP dans Tymien dans l'une des écoles. CARDON. Ignacego Jeża .

W ramach projektu wyposażono szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które mają służyć do uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych dla dzieci rozwijających ich zainteresowania. Wykorzystanie nowych pomocy naukowych w szkołach ma na celu spotęgowanie wrażeń i ułatwienie przekazywania wiedzy powiązanego z wywołaniem pozytywnych emocji podczas realizacji zajęć. Doposażenie placówek nie tylko przyczyni się do sukcesu projektu, ale stanowi też jego wartość dodaną, gdyż część pomocy będzie mogła być wykorzystana na innych rodzajach zajęć oraz na zajęciach realizowanych w kolejnym roku szkolnym.

W ramach projektu szkoły doposażono w laptopy, projektor i odtwarzacz CD. Nowoczesne wyposażenie szkół pozwoli nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej prowadzić zajęcia nowocześnie, atrakcyjnie i niestereotypowo. Wartość zakupionego wyposażenia to ponad 60 mille. or, całość współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.