Wir konzentrieren uns auf die Individualisierung

26 Februar 2013   Nachrichten

Die Gemeinde führt ein Projekt mit dem Titel Będzino. Wir konzentrieren uns auf die Individualisierung, von der Europäischen Union im Rahmen des Europäischen Sozialfonds kofinanziert, Human Capital Operationellen Programms Priorität IX. Entwicklung von Bildung und Kompetenz in den Regionen, WIRKUNG 9.1. Gleiche Bildungschancen und eine hohe Qualität der Bildungsdienstleistungen im Schulsystem zur Verfügung gestellt, Teilmaßnahme 9.1.2.Wyrównianie Bildungsmöglichkeiten für Studenten aus benachteiligten Gruppen den Zugang zu Bildung und die Unterschiede in der Qualität der Bildungsdienstleistungen zu reduzieren, UDA-POKL VEREINBARUNG.09.01.02-32-120/12-00.

 

Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Będzino, tj. SP w Będzinie z siedzibą w Łeknie, SP Dobrzycy, SP Mścicach Schule Complex. Des Meeres und der SP in Tymień Schule Complex. Kardinal. Ignacy Jez .

W ramach projektu wyposażono szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które mają służyć do uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych dla dzieci rozwijających ich zainteresowania. Wykorzystanie nowych pomocy naukowych w szkołach ma na celu spotęgowanie wrażeń i ułatwienie przekazywania wiedzy powiązanego z wywołaniem pozytywnych emocji podczas realizacji zajęć. Doposażenie placówek nie tylko przyczyni się do sukcesu projektu, ale stanowi też jego wartość dodaną, gdyż część pomocy będzie mogła być wykorzystana na innych rodzajach zajęć oraz na zajęciach realizowanych w kolejnym roku szkolnym.

W ramach projektu szkoły doposażono w laptopy, projektor i odtwarzacz CD. Nowoczesne wyposażenie szkół pozwoli nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej prowadzić zajęcia nowocześnie, atrakcyjnie i niestereotypowo. Wartość zakupionego wyposażenia to ponad 60 Tausend. Gold, całość współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.