projet de réunion de recrutement “Je, Je peux, Je comprends”

17 Avril 2013   Nouvelles

Au cours de cette réunion étaient les formes données et des documents d'application / Pied. M. Debowski

Le mardi, 16 Avril 2013 r. à 15:00 le Bureau du Bedzino Municipal (p. 14) tenue d'un projet de réunion de recrutement:. “Je, Je peux, Je comprends” co-financé par l'Union européenne au titre du Fonds social européen
Priorité IX éducation et le développement des compétences dans les régions
Action 9.5 Initiatives d'éducation populaire dans les zones rurales.

Podczas zebrania osoby zainteresowane udziałem w projekcie zostały poinformowane o celach oraz harmonogramie projektu. Zostały rozdane również formularze i dokumenty rekrutacyjne. Spośród kandydatek do uczestnictwa w projekcie zostanie wybranych 12 personnes (kobiet) w wieku 50+, które w miesiącach kwiecień – sierpień 2013 w ramach projektu będą uczestniczyć w kursie języka angielskiego, kursie komputerowym, kursie odporności na stres i umiejętności autoprezentacji oraz kursie wizażu.