Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 dans la communauté Bedzino

30 Août 2013   Nouvelles

2 Septembre 2013 r. jest dniem rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W gminie Będzino w roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpocznie 457 uczniów szkół podstawowych, 249 uczniów gimnazjów, a wychowaniem przedszkolnym objętych zostanie 302 dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach zerowych.

Gmina aktywnie wspiera naukę dzieci i młodzieży, pozyskując i przeznaczając fundusze m. in. na naukę pływania, dodatkowe zajęcia języka angielskiego, niemieckiego, koła sportowe, programy strukturalne wspomagające naukę w klasach I – III szkół podstawowych.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych nastąpi 27 Juin 2014 r. W tym roku szkolnym ferie zimowe przypadają na okres od 17 lutego do 2 marque 2014 r.