Kurs komputerowy dla Pań 50 +

24 Mai 2013   Nouvelles

Od kwietnia 2013 na terenie gminy Będzino realizowany jest projekt pn. «Je sais, Je peux, rozumiem” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorité IX éducation et le développement des compétences dans les régions
Action 9.5 Initiatives d'éducation populaire dans les zones rurales.

Beneficjentkami projektu jest 12 kobiet w wieku 50+ z terenu gminy. W ramach przedsięwzięcia Panie biorą między innymi udział w kursie komputerowym, dzięki któremu uczą się podstaw obsługi komputera, programów oraz korzystania z Internetu i poczty elektronicznej. Równocześnie odbywa się kurs języka angielskiego, planowana jest również nauka pewności siebie i sztuki wizażu. Projekt potrwa do końca sierpnia 2013 ans.