Informacja z XXXVI sesji VI kadencji Rady Gminy w Będzinie

3 Décembre 2013   Nouvelles

Sur 29 Novembre 2013 ans, odbyła się XXXVI sesja VI kadencji Rady Gminy w Będzinie. Etaient présents 14 conseillers. Les travaux se sont déroulés dans la salle de guerre à l'Office Municipal Będzin. Conseillers ont débattu tel que proposé par le Président du conseil d'administration M. Andrzej Nożykowskiego, ordre du jour.

Wójt Gminy Pan Henryk Broda przedstawił informację z działalności między sesjami oraz wysłuchał interpelacji zgłoszonych przez radnych oraz sołtysów.

Tematem wynikającym z Harmonogramu Pracy Rady Gminy było omówienie projektu budżetu na rok 2014.

Conseil municipal a adopté les résolutions suivantes :

1) uchwalenie Harmonogramu Pracy w Rady Gminy w Będzinie na rok 2014;

2) wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerstwa dotyczącego realizacji projektu pn. „Partnerstwo Samorządów Koszalińskiego Obszaru Funkcjonalnego szansą na wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu” oraz zabezpieczenia środków –wymaganego wkładu własnego w budżecie Gminy Będzino na rok 2015;

3) zmiany uchwały Nr XXXI/214/13 z dnia 18 Juin 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Będzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

4) zmiany uchwały Nr XXXI/215/13 z dnia 18 Juin 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Będzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

5) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.;

6) założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu.

Wyżej wymienione uchwały są dostępne w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , dans les «Résolutions de la Commune".

La prochaine session aura lieu 30 Décembre 2013 r., a tematem jej będzie uchwalenie budżetu gminy na rok 2014.

 

Président du Conseil municipal de Bedzin

ANDREW NOŻYKOWSKI