Category Archives: Jubilés

Jubileusz 50-lecia Państwa Markiewicz

19 Mars 2015   Nouvelles, Jubilés

Sur 14 marque 2015 r. w gronie rodziny i władz Gminy Będzino w miejscowości Strzepowo obchodzono Jubileusz 50-Lecia Pożycia Małżeńskiego Państwa Heleny i Edwarda Markiewiczów. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda, który w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dokonał aktu dekoracji Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Będzino Pani Krystyna Najdzion, która w imieniu Rady przekazała list gratulacyjny, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Będzinie Pan Piotr Frątczak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie Dorota Kokłowska.

Jubileusz 50-lecia

18 Novembre 2014   Nouvelles, Jubilés

Sur 08 listopada 2014r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie obchodzono Jubileusze Pożycia Małżeńskiego. Złote Gody obchodzili Państwo Wiesława i Marian Fidutowie oraz Państwo Irena i Mirosław Madejowie.

50e anniversaire de la vie conjugale

25 Juin 2012   Nouvelles, Jubilés
jub_4

Sur 23 Juin 2012. au bureau d'enregistrement à Bedzin célébré le 50e anniversaire du mariage vous Wanda et chèvre George de la vengeance.

La cérémonie a été suivie par le maire de Barbe Henry Bedzino, qui, au nom de la président polonais Bronislaw Komorowski décorée Médailles jubilaires de nombreuses années de la vie conjugale, Président Vice Krystyna Najdzion du Conseil municipal à Bedzin, Conseiller Mme Lucyna Parol conseiller municipal à Bedzin et jubilaires de la famille et les amis.